Det skal du have styr på som lejer

Det skal du have styr på som lejer

Når du bor til leje, er der en række ting, som du skal have styr på. Blandt andet reglerne for, hvornår du må larme, hvordan du skal vedligeholde lejemålet og meget mere. Noget, som nogle glemmer at have styr på, er, hvorvidt de betaler for meget i husleje. I Danmark stiger og stiger huslejepriserne konstant. Derfor tager nogle lejere bare prisen for givet. Men faktisk må din udlejer ikke opkræve dig et hvilket som helst beløb. Du kan læse mere om dine rettigheder ifølge dansk lejeret her: https://lejeretexperten.dk/

Må en udlejer selv fastsætte huslejen?

Din udlejer har lov til selv at fastsætte en husleje, men han eller hun er lovmæssigt forpligtet til at fastsætte en retfærdig pris. Hvad der helt præcist må anses som en retfærdig pris, afhænger af en lang række faktorer. Blandt andet skal lejemålets stand, beliggenhed og antal kvadratmeter inddrages i vurderingen.

Hvis du mistænker, at din husleje er for høj

Dansk lejeret er ret kompliceret, når det kommer til fastsættelse af husleje. Derfor bliver den rette husleje også beregnet ud fra en kompliceret model. Her har det blandt andet også betydning, om du bor i en kommune, som der er reguleret.

Hvis du mener, at du er berettiget til en lavere husleje

Hvis du tror, at du har ret til en lavere husleje, skal du starte med at kontakte din udlejer. Det er anbefalingsværdigt, at kontakten foregår skriftligt. På den måde kan du senere dokumentere, hvad der er blevet sagt.

Hvis du ikke kan nå til enighed med din udlejer, har du mulighed for at få sagen indbragt for Huslejenævnet.

Når Huslejenævnet skal vurdere en husleje

Ifølge dansk lejeret kan en tvist mellem dig og din udlejer blive afgjort af Huslejenævnet. Du skal betale 315 kroner for at få nævnet til at vurdere din sag.

Når du gerne vil have Huslejenævnets vurdering, skal du indsende en mail eller et brev. I brevet eller mailen skal der også være en kopi af din lejekontrakt samt en kopi af din seneste huslejeopkrævning. Nævnet vil anvende dokumenterne til at vurdere, om din husleje er retfærdig.

Hvis afgørelsen ikke er til din fordel

Hvis Huslejenævnet ikke træffer en afgørelse, der er til din fordel, har du altid mulighed for at klage. Hvis du gerne vil stå bedre i en eventuel ankesag, kan det være en god idé at kontakte en kompetent advokat inden for lejeret, som kan hjælpe dig.

 

Lukket for kommentarer.

Proudly powered by WordPress | Theme: SpicePress by SpiceThemes